ManpowerGroup 2021 Birinci Çeyrek İstihdam Görünümü Araştırması
07/12/2020

ManpowerGroup 2021 Birinci Çeyrek İstihdam Görünümü Araştırması, Türkiye’den işverenleri temsil eden 757 kişilik bir örneklem ile görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Tüm katılımcılara, “İçinde bulunduğumuz çeyrekle karşılaştırdığınızda Mart 2021’in sonuna kadar olan üç aylık dönemde iş yerinizdeki toplam istihdamın nasıl değişeceğini öngörüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

 
Görüşmeler, COVID-19 salgınının neden olduğu olağanüstü durum koşullarında gerçekleştirildi. 2021’in birinci çeyreğine dair araştırma bulgularının, küresel sağlık krizinin etkilerini yansıtması ve önceki çeyreklerde ulaşılan bulgulardan göze çarpar biçimde farklı olması kuvvetle muhtemeldir.

Raporu Ayrıntılı Görmek İçin Tıklayın