ManpowerGroup 2020 Dördüncü Çeyrek İstihdam Görünümü Araştırması
07/09/2020

ManpowerGroup 2020 dördüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türkiye’den işverenleri temsil eden 739 kişilik bir örneklem ile görüşme yapılarak gerçekleştirildi.


Araştırmaya katılan tüm işverenlere şu soru yöneltildi: “İçinde bulunduğumuz çeyrekle karşılaştırdığınızda Aralık 2020’nin sonuna kadar olan üç aylık dönemde iş yerinizdeki toplam istihdamın nasıl değişeceğini öngörüyorsunuz?“
 
Görüşmeler, COVID-19 salgınının neden olduğu olağanüstü durum koşullarında gerçekleştirilmiştir. 2020’nin dördüncü çeyreğine dair araştırma bulgularının, küresel sağlık krizinin etkilerini yansıtması ve önceki çeyreklerde ulaşılan bulgulardan göze çarpar biçimde farklı olması kuvvetle muhtemeldir.

Raporu Ayrıntılı Görmek İçin Tıklayın